:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Tuesday, July 10, 2018 10:08 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถตู้ปรับอากาศ VIP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย CHAKRIT :: 81 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสาลินี ศึกรัมย์

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, July 10, 2018 10:04 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าสถานที่และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย CHAKRIT :: 91 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท วิภาวดี รังสิต โฮเต็ล จำกัด(โรงแรมรามาการ์เดนส์)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, July 10, 2018 9:52 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ CBC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย CHAKRIT :: 93 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน 1 ลูก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศูนย์บริการเพียรเจริญซัพพลายส์

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, July 10, 2018 9:45 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ CBC รุ่น Champ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย CHAKRIT :: 73 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน 2 ลูก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศูนย์บริการเพียรเจริญซัพพลายส์

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, July 10, 2018 9:39 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น CP2025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย CHAKRIT :: 79 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ว่อมเปลี่ยนฟิล์มความร้อน จำนวน 1 ตัว และ เปลี่ยนลูกยางทำความร้อนจำนวน 2 ตัว

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, July 09, 2018 5:27 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย CHAKRIT :: 78 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน 1 งาน/รายงาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสาลินี ศึกรัมย์ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, July 09, 2018 3:17 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ VIP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย CHAKRIT :: 83 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน 1 คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แวน เทพสุนทร  

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, July 09, 2018 10:19 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำโล่รับรองคุณภาพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย CHAKRIT :: 69 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บางกอกโทรฟี่ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, July 05, 2018 9:41 AM
ประกาศรายชื่อการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561
โดย admin :: 1150 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.
เพื่อเข้าร่วมประกวดผลงานในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 ระหว่างวันที่ 9 - 12 ส.ค. 2561
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, July 04, 2018 4:28 PM
ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 (RKM 2019 : Research Knowledge Management 2019)
โดย CHAKRIT :: 6167 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ นักบริหารงานวิจัย ร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุน
การทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562
RKM 2019 : Research Knowledge Management 2019
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป