View Article

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Publish date : Monday, May 21, 2018 9:44 AM

ขอเชิญนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยไทยรุ่นเยาว์เข้าร่วม โครงการผู้นำในอนาคต (STS forum Future Leaders Program)


โดย admin :: 1966 Views :: IN ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., งานประชุม สัมมนาและอบรม
 
“ขอเชิญนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการผู้นำในอนาคต (STS forum Future Leaders Program)
ระหว่างวันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2561 ณ Kyoto International Conference Center ประเทศญี่ปุ่น ยื่นใบสมัครมาทาง e-mail : irr@nrct.go.th 

ไฟล์ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. หลักเกณฑ์การพิจารณา (.docx)
  2. รายละเอียดโครงการ (.docx)
  3. แบบหนังสือนำส่ง (.docx)
  4. ใบสมัคร (ภาษาไทย) (.doc)
  5. ใบสมัคร (ภาษาอังกฤษ) (.xlsx)
  6. About Future Leaders Program (.pdf)
หมายเหตุ : ขอให้ผู้สมัครส่งเอกสารตามข้อ 3 - 5 และ CV ภาษาอังกฤษ มายัง วช. ผ่านอีเมล์ irr@nrct.go.th ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 211, 212 ทุกวันในเวลาราชการ

Rating