View Article

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Publish date : Wednesday, June 20, 2018 3:59 PM

ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนตามโครงการ "ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2561


โดย admin :: 3871 Views :: IN ประกาศทุนวิจัย
 

ดาวน์โหลด : 
  1. ประกาศรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนฯ (PDF)
  2. ใบนำส่งเอกสารฯ (DOCX)
  3. แบบหนังสือขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา (DOCX)
  4. ใบสมัครขอรับทุน (ภาษาอังกฤษ) (DOCX)
  5. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (Form of Proposal) (DOCX)
Rating