Viewing Category

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Thursday, July 05, 2018 9:41 AM
ประกาศรายชื่อการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561
โดย admin :: 1150 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.
เพื่อเข้าร่วมประกวดผลงานในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 ระหว่างวันที่ 9 - 12 ส.ค. 2561
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, July 04, 2018 10:59 AM
ลงทะเบียนร่วมงานภาคการประชุม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2018
โดย CHAKRIT :: 1188 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, July 03, 2018 3:11 PM
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกหรือนักวิจัยรุ่นเยาว์เข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 11
โดย Atiwatt :: 2169 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย
ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา/แพทยศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562 ณ เมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, June 22, 2018 6:21 PM
ขอเชิญประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018
โดย admin :: 125 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวของในระบบวิจัยและผู้สนใจในงานวิจัยของประเทศ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, June 22, 2018 3:44 PM
ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมเอกสารเพื่อชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
โดย admin :: 335 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, May 21, 2018 9:44 AM
ขอเชิญนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยไทยรุ่นเยาว์เข้าร่วม โครงการผู้นำในอนาคต (STS forum Future Leaders Program)
โดย admin :: 1504 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., งานประชุม สัมมนาและอบรม
ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2561 ณ Kyoto International Conference Center ประเทศญี่ปุ่น
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, May 11, 2018 4:51 PM
ขอความเห็นต่อร่างกรอบการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
โดย admin :: 7272 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย
ร่วมแสดงความเห็นได้นับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Sunday, April 15, 2018 5:21 PM
วช.นำคณะนักประดิษฐ์/นักวิจัยไทยคว้ารางวัล Prix de la Ville de Geneve
โดย Panutchanard :: 486 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.
ในงาน “46th International Exhibition of Inventions Geneva”  ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, March 21, 2018 2:47 PM
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โดย Panutchanard :: 614 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)

รายละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, March 20, 2018 3:05 PM
ประกาศรับสมัครรับสมัครนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาชีววิทยา เพื่อเข้ารับรางวัล 2018 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand
โดย Panutchanard :: 1550 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย

ส่งรายละเอียดมายังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 4 เมษายน 2561

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป