Viewing Category

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Wednesday, March 21, 2018 2:47 PM
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โดย Panutchanard :: 697 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)

รายละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, January 25, 2018 9:38 AM
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย Panutchanard :: 423 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)

ฝ่ายพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม (พด.สลก.)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, November 06, 2017 2:21 PM
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี 2561
โดย admin :: 448 Views :: :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)

สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี 2561

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, February 24, 2017 5:08 PM
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แและรายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โดย Panutchanard :: 762 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, November 09, 2016 10:36 AM
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี 2560
โดย Alongkorn :: 833 Views :: :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)

สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, February 25, 2016 2:32 PM
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โดย Wichyada :: 828 Views :: :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)

ฝ่ายพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม (พด.สลก.)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, January 11, 2016 2:36 PM
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี 2559
โดย sompong :: 1173 Views :: :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี 2559
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, January 11, 2016 9:38 AM
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี 2558
โดย admin :: 783 Views :: :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี 2558
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::