Viewing Category

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Friday, June 22, 2018 1:22 PM
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โดย ฐปณีย์ :: 1725 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, May 30, 2018 5:30 PM
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
โดย admin :: 306 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงานในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, May 24, 2018 5:17 PM
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
โดย admin :: 501 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, May 07, 2018 12:01 PM
รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
โดย Panutchanard :: 305 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง  25 พฤษภาคม 2561

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, May 02, 2018 5:18 PM
รับสมัครลูกจ้างโครงการรายเดือน สัญญาจ้างปีต่อปี
โดย Panutchanard :: 381 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 (ในวันเวลาราชการ)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, May 02, 2018 4:38 PM
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ สัญญาปีต่อปี ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง
โดย Panutchanard :: 274 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2561 (ในวันเวลาราชการ)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, May 02, 2018 4:34 PM
รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โดย Panutchanard :: 212 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, April 25, 2018 9:43 AM
รับสมัครงาน ลูกจ้างโครงการ รายเดือน สัญญาจ้างปีต่อปี ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
โดย Panutchanard :: 220 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 27 เมษายน 2561

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, April 10, 2018 11:29 AM
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน ๓ ตำแหน่ง (ปริญญาตรี 1 อัตรา ปริญญาโท 1 อัตรา )
โดย Panutchanard :: 393 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ปริญญาตรี รับสมัคร วันที่ 9 เมษายน 2561 - 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น.

ปริญญาโท รับสมัคร วันที่ 9 เมษายน 2561 - 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น.

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, April 05, 2018 6:04 PM
ขยายระยะเวลา รับสมัครลูกจ้างโครงการ นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
โดย Panutchanard :: 269 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 - 18  พฤษภาคม 2561

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป