ข่าวสารล่าสุด

โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) 

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร      •       ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ


สถานที่จัดฝึกอบรม

กำหนดจัด

สถานะการรับสมัคร

 ค่าลงทะเบียน

รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ณ ห้องประชุมลาวเจริญศรี โรงแรมเจริญโฮเต็ล 

จังหวัดอุดรธานี

21-25 พ.ค. 61

ประกาศ  |  ใบสมัคร

โครงการ  |  กำหนดการ

  ไม่มี

รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

25-29 มิ.ย. 61

ประกาศ  |  ใบสมัคร
โครงการ  |  กำหนดการ
กรอกข้อมูลประกอบการสมัครเบื้องต้น

  ไม่มี

รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพฯ

20-24 ส.ค. 61

ยังไม่เปิดรับสมัคร

  ไม่มี

รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

3-7 ก.ย. 61

ยังไม่เปิดรับสมัคร

  ไม่มี
ประกาศ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยาย 
ครั้งที่ 1/2559 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559  

ครั้งที่ 2/2559 ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559   

ครั้งที่ 1/2560 ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

ครั้งที่ 1/2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560