Viewing Category

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Tuesday, June 12, 2018 5:19 PM
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การให้บริการดีโอไอ (DOI) กับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล
โดย admin :: 1348 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม
โดยจะมีการจัดในภูมิภาค ภาคเหนือ, ภาคใต้, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, May 21, 2018 9:44 AM
ขอเชิญนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยไทยรุ่นเยาว์เข้าร่วม โครงการผู้นำในอนาคต (STS forum Future Leaders Program)
โดย admin :: 1966 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., งานประชุม สัมมนาและอบรม
ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2561 ณ Kyoto International Conference Center ประเทศญี่ปุ่น
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, May 11, 2018 3:46 PM
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561
โดย Panutchanard :: 5103 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม
หมดเขตการลงทะเบียนและส่งเอกสารการเข้าร่วมประกวดผลงาน ภายในวันที่  5 มิถุนายน 2561
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, May 11, 2018 9:33 AM
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2561 ใน 4 ภูมิภาค
โดย Panutchanard :: 3158 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม

จัดขึ้นในช่วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, March 14, 2018 2:41 PM
วช. แถลงข่าวงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 : ภาคใต้” (Regional Research Expo 2018)
โดย Panutchanard :: 1338 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม
13 มีนาคม 2561 ณ ห้องศรีวิศว ชั้น 3 อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, March 14, 2018 1:32 PM
ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)"
โดย Panutchanard :: 1499 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม

ในระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2561ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, March 14, 2018 11:02 AM
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่"
โดย admin :: 5365 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., งานประชุม สัมมนาและอบรม
โดย วช. ร่วมกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (SPS) และสมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอสแห่งประเทศไทย (JAAT)
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, February 26, 2018 9:13 AM
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา
โดย Panutchanard :: 7576 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม
ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, February 02, 2018 10:03 AM
วช. ประกาศผล 5 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติและรางวัลดีเด่นด้านงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
โดย admin :: 2031 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., งานประชุม สัมมนาและอบรม
พร้อมโชว์ผลงานในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 ที่ไบเทค บางนา
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, January 11, 2018 10:39 AM
สัมมนาวิชาการ JSPS - NRCT - JAAT เรื่อง โครงการการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (EEC and Sustainable Development)
โดย Panutchanard :: 1668 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม

ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS) ให้กับสมาคมศิษย์เก่า JSPS (JSPS Alumni Association of Thailand, JAAT)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป